About

În aceast site este publicat online conținutul integral al publicației semestriale „Caiete de Scrieri și Studii Tradiționale”, revistă unde sunt reunite studii şi eseuri cu conţinut spiritual, tradiţional şi simbolic. Deşi sunt unele publicaţii spirituale la noi, caracterul lor este în genere strict religios, având profil teologic sau pastoral, neabordând problema sacrului propriu-zis în semnificaţiile lui metafizice. În aceste site ca și în „Caietele de Scrieri și Studii Tradiționale”, problema tradiţiei şi a sacrului este înţeleasă într-un sens universal extins asupra spiritualităţilor autentice, considerate în unitatea lor transcendentă.

Sunt mai multe motive care ne-au îndemnat să adunăm în site-ul nostru texte care să însumeze idei şi teme cu conţinut tradiţional, printre care enumerăm câteva:

– transmiterea unui mesaj tradiţional nu numai cu scopul informării, ci mai ales al stimulării unei orientări spirituale, atât de firavă astăzi;

– stabilirea unor relaţii mai strânse decât cele prin carte sau scrisori cu „oamenii de bună voinţă”, cu cei din aceeaşi plămadă spirituală, chiar dacă din tradiţii spirituale diferite;

– constituirea unei solidarităţi intelectuale tradiţionale printr-o publicaţie care să atenueze, în măsura posibilului, lipsa unei comunicări directe, astăzi dificile, dacă nu chiar imposibile;

– trezirea conştiinţei celor care cred şi împărtăşesc ideile unei tradiţii primordiale, ale unei tradiţii unanime (philosophia perennis), ale unei unităţi transcendente a spiritului;

– continuarea unor cercetări începute de predecesori sau descoperirea de noi teme şi orizonturi în domeniul tradiţional;

– formarea unor oameni tineri în linia marilor tradiţii, prin posibilitatea de a se cunoaşte şi de a comunica prin publicaţia noastră;

– favorizarea unei meditaţii, şi nu numai a unor reflecţii, de ordin doctrinar şi simbolic, care să poată deschide calea unei formări spirituale reale, chiar dacă la început doar teoretice;

– evidenţierea şi menţinerea unor legături şi a unei continuităţi de gândire tradiţională a oamenilor de astăzi cu marii oameni ai trecutului, între care, în primul rând, ne gândim la René Guénon, F. Schuon, Vasile Lovinescu, M. Vâlsan, Andrei Scrima etc.

– crearea unui organism viu în care iubitorii de tradiţie să aibă conştiinţa unităţii lor prin unitatea Intelectului, să poată stabili legături între ei pentru păstrarea acestei unităţi şi a continuităţii în scopul formării unei elite tradiţionale.

Reluând cele spuse într-o altă formulare mai actuală, chiar dacă cu unele repetiţii, nădăjduim ca aceste Caiete să poată realiza câteva din următoarele ţeluri spirituale:

– să împlinească nevoia unei comunicări şi chiar a unei comuniuni tradiţionale, în „aerul” poluat şi în atmosfera de disoluţie a secolului care începe (căci şi globalizarea e un fel de disoluţie printr-o atomizare şi o conglomerare efemeră);

– în imposibilitatea realizării unei unităţi pe deasupra deosebirilor de doctrină a diferitelor tradiţii, să ajute la realizarea unei unanimităţi de înţelegere prin asimţirea misterului, prin simbol, prin corespondenţe, etc., precum şi la formarea unor grupuri tradiţionale conştiente de necesitatea urgentă de a păstra şi transmite germenii unei spiritualităţi tradiţionale pe cale de ocultare;

– să încetinească (sau chiar să împiedice) tendinţa masivă de secularizare a societăţii laice şi de prefacere a ei într-o umanitate profană, prin risipirea, pe cât posibil, a ignoranţei spirituale şi tradiţionale;

– în agitaţia acestei lumi asaltate de violenţă, de erotism şi de false profeţii, să se poată forma insule, enclave sau chiar arhipelaguri de cunoaştere, iubire şi trăire tradiţională, pentru a putea depăşi marile încercări care se profilează;

– să depăşească destinele vitrege individuale, încredinţaţi că Pronia ne va ajuta să împlinim nădejdile spirituale nu printr-o întoarcere nostalgică în trecut, ci prin recuperarea luminoasă a originarului, prin anamnesis, prin invocarea incantatorie a Numelui divin.

Pentru a putea accede şi înainta pe această cale, ne impunem nouă înşine şi solicităm de la cititorii noştri şi de la eventualii colaboratori respectarea câtorva criterii:

– urmărirea în primul rând a unor principii spirituale tradiţionale, pentru ca cei care se regăsesc în ele să le poată asimila;

– publicarea de articole personale, de texte sacre, de traduceri din opere tradiţionale comentate, de eseuri, etc., care să redescopere sensurile marilor teme spirituale, să continue gândirea unor mari spirituali din trecut;

– folosirea unui limbaj adecvat temelor şi gândirii tradiţionale, fără actualizări forţate, dar şi fără folosirea unei stereotipii, de oriunde ar proveni ea;

– comunicarea cu alte centre şi publicaţii tradiţionale, din ţară sau din străinătate, mai ales pentru adâncirea unei gândiri tradiţionale unanime;

– folosirea discernământului intelectual (deosebirea duhurilor) pentru a îndepărta confuzia şi minciuna unor cărţi şi publicaţii ocultiste, neospiritualiste şi neoscientiste sau de vulgarizare, răspândite agresiv de contraspiritualitate.

În încheiere, să reamintim că spiritualitatea tradiţională nu poate să dispară, chiar dacă se retrage uneori, pentru a se putea dezvălui providenţial celor ce au intelletti sani.

Reluând pe internet conținutul Caietelor de Scrieri și Studii Tradiţionale sub alt nume, vrem să subliniem, prin republicarea Argumentului, că și această publicație online îşi va păstra linia tradiţională imprimată încă de la începuturi de cenaclul Hyperion şi deci de Vasile Lovinescu, de la a cărui naştere se împlinesc curând o sută de ani. Spiritul său e încă viu printre cei care-i păstrează ideile şi calea, şi în acest spirit nădăjduim să putem continua. Căci aşa cum spunea el însuşi, „continuitatea este un substitut de veşnicie.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s